THERMOCEM TILBAKEFYLLINGSMATERIALE


ThermoCem-forbindelsen er laget for effektiv tilbakefylling av geotermiske prober. Bruk av riktig fyllstoff er regulert ved lov og produsentens retningslinjer. ThermoCem-forbindelsen forbedrer den termiske ledningsevnen på tvers av borehullet, beskytter den vertikale varmeveksleren fra mekanisk skade og hindrer at vann fra forskjellige vannførende sjikt blander seg med hverandre.

ASPOL-FV tilbyr to produkter for probetilbakefylling:

  • Pallepakke: 1 pall: maks. 48 x 25 kg (pose) = 1200 kg

Begge er høykvalitetsmaterialer med unike egenskaper. ThermoCem Plus og ThermoCem Light er testet og godkjent gjennom grundige laboratorie- og felttester. Produktene garanterer en konsekvent høy kvalitet og holdbarhet for prosjektet. Deres fremste egenskap er varmeledningsevnen.



Mineralforbindelse for forbedret varmeledningsevne.

ThermoCem PLUS er en bruksklar forbindelse av naturlige råstoffer. Produktet oppnår en dobbelt så høy varmeledningsevne som tradisjonelle fyllingsmaterialer, samtidig som det gir optimal bearbeidbarhet. ThermoCem PLUS sikrer høy varmeledningsevne på grunn av et spesielt utvalg av naturlige komponenter. Borehullets termiske motstand reduseres med 35 %, mens effekten av den geotermiske proben forbedres drastisk ved samme boredybde.

Hvorfor ThermoCem?

  •  høy varmeledningsevne – λ ≈ 2,0 W/mK
  •  optimal kontakt mellom proberør og bakken
  •  lett å bruke
  •  lavt forbruk, 810 kg for 1000 liter bruksklart materiale
  •  høy motstand mot frysesykluser
  •  høy motstand mot aggresivt vann
  •  ingen kvartssand og ikke slipende mot miksere/pumper
  •  forbedret sikkerhet i geotermisk system


Tilnærmet ThermoCem materialforbruk per borehull:
*uten tap

CloseWe are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.