FLENSKOBLING


Flenskoblingen brukes til å koble systemet til andre elementer, som for eksempel metallflenser og ventiler. Standard flensskjøter består av stålskiveflenser, HDPE-hylser, pakninger og spenningsbolter.

En Energeo flenskobling er en midlertidig, avtakbar metode for sammenføyning av plastrør med nominelt trykk Pn10. Flenser er tilgjengelige i en rekke dimensjoner: 75xDN65, 90xDN80, 110xDN100, 125xDN100, 160xDN150, 200xDN200. Flenskoblinger består av et par identiske skiver med en rekke med festehull nær deres ytre omkrets. Når to rør skal sammenføyes, plasseres de to skivene mot hverandre på en slik måte at hullene er overfor hverandre. Bolter føres så gjennom hullene og strammes, og trekker dermed flensene mot hverandre.

Flenskoblingen er en av de enkleste og mest effektive midlertidige sammenføynings- og utviskingssystemene i vanlig bruk. Flenskoblingene er raske å montere og demontere, og kan være inkludert i leverte rørlengder eller installeres på stedet på eksisterende rørkretser. Flenskoblingen muliggjør rask og effektiv tilkobling av rørdeler og sammenføyning av rørdeler og tilleggsutstyr som pumper, ventiler og måleenheter. Det store utvalget av typer betyr også at det finnes en flenskobling egnet for de fleste typer transporterte medier, inkludert frostvæskeglykoler.

CloseWe are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.