GIGA KASKADEFORDELINGSBRØNNER


ENERGEO kaskadefordelingsbrønner er laget spesielt for GSHP kraftverk (varmepumper med middles til stor kapasitet). Ved hjelp av dette produktet kan en kaskade av vanlige fordelingsbrønner konfigureres og balanseres. Energeo-systemet har GIGA kaskadefordelingsbrønner med størrelse fra to til seks deler, som muliggjør konfigurasjon av to til seks enkeltvise fordelingsbrønner. Avhengig av antall deler tilbys kaskadefordelingsbrønner som følger:

  • GIGA DUO kaskadefordelingsbrønn – kammer utstyrt med to integrerte rør (forsyning og retur) for systemer med to til fire deler;
  • GIGA UNO kaskadefordelingsbrønn - kammer utstyrt med ett integrert rør (forsyning eller retur) for systemer med fem til seks deler.

Ved bestilling av kaskadefordelingsbrønner utstyrt med ett rør, får kunden to kamre utstyrt med ett enkelt oppsamlerrør i hver.

GIGA kaskadefordelingsbrønner er tilgjengelig i to forskjellige standardkonfigurasjoner beregnet for effektiv strømningsbalanse:

  • Type R" utstyrt med strømningssperrer med strømningsmålere 60–325 dm3/min på forsyningsrørene og kulestengeventiler på returrørene.
  • Type D" utstyrt med kulestengeventiler på både forsynings- og returrør.

Manifolddiametere montert på innsiden av GIGA kaskadefordelingsbrønner:

  • Tilkoblingsrør fra varmepumpe mot fordelingsbrønn.
  • Kombinerte rør kobler alle fordelingsbrønner med oppsamlerbrønn.

Netto katalogpris på manifolder av type D (med stengeventiler) montert på innsiden av oppsamlerfordelingsbrønner:

  • Totalprisen for to fordelingsbrønner med ett rør hver.

CloseWe are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.