JORDVARMEVEKSLERE


En veksler i bakken utfører varmevekslingsprosessen mellom frostvæske og ytre omgivelser, som jord eller vann. Vekslerens energieffektivitet avhenger av flere faktorer, som særlig omfatter:

  1. Steinmassens varmepotensial definert som steinenes termiske og hydrogeologiske egenskaper. Termiske egenskaper omfatter: termisk ledningsevne, varmekapasitet, tetthet, termisk diffusivitet, termisk ledningsanisotropi og lineær og volumetrisk ekspansjon. Hydrogeologiske egenskaper omfatter: geologisk struktur, steinens vannoppsamlingsevne, tilførsel, strømning og dreneringskapasitet.
  2. Varmevekslerens termiske motstand. Avhenger av: varmevekslerens varmeledningsevne, tykkelsen på rørene i varmeveksleren, strømningstype (Reynolds tall), steinens varmeledningsevne.
  3. Varmeoverføringsvæskens termiske og fysiske egenskaper, herunder frysepunkt, strømningsmotstand, tetthet, termisk ekspansjon, spesifikk varme, varmeledningsevne, korrosjonsaggressivitet og miljøpåvirkning.
  4. Varmeveksleroverflaten. Et eksempel på å øke varmeveksleroverflaten er anvendelse av en flerpols varmeveksler (dobbel U-formet – probe med fire rør).
  5. Temperaturforskjell (drivkraft for varmevekslingsprosesses) mellom varmeoverføringsvæskens temperatur og omgivelsene rundt varmeveksleren.
  6. Metoder for varmevekslingsintensifisering hvis formål er å øke varmevekslerens effektivitet ved å forbedre varmeoverføringskoeffisientene.


Varmevekslerprodukt:

  1. Vertikal varmeveksler: prober (geotermiske oppsamlere).
  2. Horisontal varmeveksler: spiraloppsamler, rett oppsamler med lukket omløp eller flerdelt rett oppsamler.
  3. Egendefinert varmeveksler: designet og produsert på forespørsel, for eksempel vannvarmeveksler.

CloseWe are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.