RETT OPPSAMLER MED LUKKET SLØYFE


Oppsamler med meander-mønster er den grunnleggende og mest vanlige teknologien for jordvarmebygging. Prinsippet er å benytte energien som akkumuleres under bakken, og trekke den ut med et system av HDPE 100 RC-rør begravd under frysenivået. Varmevekslerrørenes lengde, diameter og avstand designes med hensyn til (blant annet) den aktuelle bygningens estimerte varmebehov, varmepumpens ytelse, stedsutviklingsplanen og jordparametere.
En oppsamler med meander-mønster gir stor frihet til å utforme den konkrete jordvarmeoppsamleren ved at prosjektdesigner legger rør med hensyn til områdets arkitektoniske funksjoner (inkludert bygninger, trekroner, vanndammer, tomtegrenser osv.). En viss frihet i rutingen av den rette varmeveksleren med lukket sløyfe gjør det mulig å omgå slike hindringer, men det krever også høyere utgravingskostnader over forholdsvis betydelige områder.

Spør ASPOL-FV-rådgiveren din for mer informasjon om og retningslinjer for bygging av jordvarmesystem.
HDPE 100 RC PN10 rørspole

 

CloseWe are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.