HENOCK VARMEOVERFØRINGSVÆSKER


Oppsamlersystemet er fylt med glykolbasert væske for utveksling av varmeenergi mellom jorden og varmepumpefordamperdn. Den spesifikke driften av geotermiske systemer gjør at varmekilder kan yte også ved temperaturer under 0 °C. Dette krever bruk av lavtfrysende væsker, for eksempel basert på etylenglykol eller propylenglykol. Riktig valg av flytende medium er nøkkelen til planlegging og bygging av et godt varmepumpesystem. HENOCK glykolvæsker garanterer en langvarig, kostnadseffektiv og problemfri systemytelse.

HENOCK-produkter er høytytende, flerkomponents, hemmede, glykolbaserte varmeoverføringsvæsker laget for å utnytte og overføre naturlig forekommende varme i varmepumper med både bakkekilde (GSHP) og luftkilde. Væskene er spesiallaget for alle systemer der frostvæske er nødvendig. Produktspekteret overoppfyller ASTM 1384-05 korrosjonsteststandard og gir et høyt nivå av korrosjonsbeskyttelse:

  •  HENOCK E – etylenglykolbaserte væsker, blåfarget
  •  HENOCK P – propylenglykolbaserte væsker, lav giftighet, grønnfarget.

Hvorfor HENOCK glykolbaserte væsker?

  •  beskytter systemet mot feil som skyldes varmevekslerfrysing
  •  optimale varmevekslingsforhold
  •  spesielt designet for høyere motstand mot nedbrytning, avleiring, bakterievekst og korrosjon
  •  høytytende, flerkomponents, hemmede, glykolbaserte varmeoverføringsvæsker
  •  overoppfyller standard ASTM 1384-1305
  •  lang levetid

CloseWe are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.