UTVIDELSESRØR GEO 0500


Utvidelsesrøret brukes når brønnen må installeres dypere enn det som er standard, eller når kummen ligger under bakkenivå på grunn av andre grunnarbeider (f.eks. planering eller hagearbeid). Ta hensyn til varmekildens minimumsdybde (frostgjennomtrengingssone) og brønnfundamentets maksimale dybde (av styrkemessige årsaker). GEO utvidelsesrør med en høyde på 0,5 meter er tilgjengelig for Energeo-varmepumper i jordvarmesystemet. Dette produktet har et modulært design, slik at det kan kombineres med andre moduler.

Det kan forkortes til manifoldbrønnens høyde (en linje markeres for hver 20 mm på overflaten for enklere skjæring). Spesiallaget for ALTRA manifoldbrønner og GIGA kaskadefordelingsbrønner.

CloseWe are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.