FORDELINGSBRØNN


Fordelingsbrønner er laget utelukkende av polyetylen i svart farge; brønnenes struktur er forsterket med ribber som er motstandsdyktige mot ytre jordtrykk. En flerdelt manifold laget av polyetylen (HDPE 100/HDPE 100RC) monteres inne i brønnen. Manifoldsløyferørenes passasje gjennom brønnveggene er tette og hindrer at grunnvann trenger inn i den nedgravde manifolden. Fire typer brønner er tilgjengelige: NEW BRADO, ALTRA, SPIDER og SPIDER MAXI.
Hver brønn er utstyrt med utlufting med stengeventiler. Sløyfer (SK) og forsynings-/returrør (RD) er bruksklare sveiseforbindelser.

Et karakteristisk trekk ved brønnen i ENERGEO-systemet er løsningen for manifoldsløyfenes utforming. De kommer ut fra brønnen i par – med forsyningsdelen ved siden av returdelen. Denne løsningen muliggjør anordnet tilkobling av hvert rør uavhengig av antall deler og forhindrer at rør krysser seg rundt brønnen, noe som i sin tur øker systemets generelle effektivitet. Nøyaktige beskrivelser av respektive elementer reduserer muligheten for feil og gjør arbeidene betydelig raskere. Hydraulikksystemet i hver fordelingsbrønn kan utlignes av rotametere eller utstyres med ventiler.

Manifoldbrønnhøyden kan økes ved å legge til en forlengelse (NS) med høyde opptil 500 mm på brønnkummen.
* beregnet for 100 meter lange vertikale varmevekslere (40 W/m)

CloseWe are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.