GEOTERMISKE FORDELERE


Energeo tilbyr profesjonelle løsninger for konfigurering av jordvarmesystemet. Følgende må sikres for å oppnå høy effektivitet og bærekraftig drift av varmepumpen:

  •  optimal flyt av frostvæske i hele systemet
  •  uavhengig flytkontroll for ulike deler
  •  evne tileffektiv avlufting av systemet
  •  hensiktsmessig fylling av systemet fra jordvarmefordeleren

 Vær oppmerksom på at uavhengig av jordvarmens kapasitet, vil bare en lik fordeling av antifrysemiddel (f.eks. Henock propylenglykol med korrosjonsinhibitorer i en konsentrasjon på 35 %) sikre optimalt forbruk av varme akkumulert under jorden.
Av disse grunner anbefaler vi å bruke Energeo flerdelte geotermiske fordelere. Stengeventilene og strømningsmålerne som er innebygd i fordeleren, muliggjør enkel balansering av strømmer for hver enkelt sløyfe. En valgfri utvidelse av denne konfigurasjonen ved å legge til strømningsmålere og stengeventiler på returrør gjør det også lettere for brukere og teknikere å diagnostisere systemdriften på en effektiv måte.
I tillegg sikrer bruk av Energeo geotermiske fordelere godt design og god teknisk kultur for investeringsprosjektet.


Energeo tilbyr følgende typer fordelere:

  •  fordelingsbrønner med innebygde manifolder
  •  isolerte fordelingskabinetter
  •  uisolerte manifolder

CloseWe are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.