REGA


REGA fordelingskabinetter produseres av komposittmaterialer av høyeste kvalitet og er utformet for installasjon innendørs. Fordelingskabinettene muliggjør tilpasset konfigurasjon: venstre eller høyre side for hovedtilførsel/-retur. REGA-kabinettet har ingen uttak for lufteventil. Vi anbefaler å installere lufteventil på tilkoblingsrøret.

REGA fordelingsbrønn er tilgjengelig i to ulike standarder:

Med strømningsmålere: Strømningsmålere på forsyningsdeler, ventiler på returdeler. Strømningsmålere brukes for å balansere hydraulikksystemet gjennom strømningsstyring for hver del, med mulighet for avstenging. Strømningshastigheter: 5–50 dm3/min.

 

 

Med ventiler: Ventiler på forsyningsdeler, ventiler på returdeler. Ventiler monteres ved returen for hver del. Avhengig av den valgte versjonen kan de også brukes på forsyningsdeler. Løsningen gjør det mulig å stenge av strømningen i hver del.

 

CloseWe are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.