ENERGEO JORDVARMESYSTEM


 

ENERGEO er et balansert hydraulisk system som er utviklet for oppsamling av geotermisk energi fra bakken. Energeo jordvarmesystem er en unik og komplett teknisk løsning som oppfyller alle miljøkrav og strenge kriterier for teknologier innen fornybar energi. Energeo-systemets effektivitet, pålitelighet og enkle montering gir enklere installasjon av jordvarmepumper og flere andre fordeler som verdsettes av det europeiske markedet.

Systemets materialhomogenitet (HDPE/RC) sikrer en langvarig pålitelig bruk i skiftende værforhold. Med tanke på trykk og termiske og kjemiske egenskaper er Energeo-systemet tilpasset for å kunne bære varmetransporterende frostvæsker som saltvann eller glykol-vannløsninger.

Den mangedelte manifolden er en sentral komponent i Energeo-systemet. Oppsamlerens manifold har følgende egenskaper:

  • effektiv fordeling av frostmedium til vertikale eller horisontale varmevekslere, og transport av geotermisk energi gjennom forsyningsledningen til varmepumpen
  • sentral kontroll og strømningjustering for hver krets, luftventildel for enkel utlufting
  • fordelingsbrønn/-kabinetter gir både den høyeste mekaniske sikkerhet for manifolden og enkel tilgang for serviceformål


Fordelingsbrønner og -kabinetter er utstyrt med HDPE-manifolder med to ulike standardkonfigurasjoner beregnet for effektiv strømningsbalanse:

  • portventiler – type "D"
  • strømningsmålere – type "R" (RT-intervall 5–50 dm3/min)

CloseWe are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.