ENERGEO er et balansert hydraulisk system som er utviklet for oppsamling av geotermisk energi fra bakken. Energeo jordvarmesystem er en unik og komplett teknisk løsning som oppfyller alle miljøkrav og strenge kriterier for teknologier innen fornybar energi.

Systemets materialhomogenitet

Systemets materialhomogenitet

(HDPE/RC) sikrer en langvarig pålitelig bruk i skiftende værforhold. Med tanke på trykk og termiske og kjemiske egenskaper er Energeo-systemet tilpasset for å kunne bære varmetransporterende frostvæsker

READ MORE
Den mangedelte

Den mangedelte

manifolden er en sentral komponent i Energeo-systemet. Oppsamlerens manifold har følgende egenskaper: effektiv fordeling, sentral kontroll, den høyeste mekaniske sikkerhet for manifolden

READ MORE
Fordelingsbrønner og -kabinetter

Fordelingsbrønner og -kabinetter

er utstyrt med HDPE-manifolder med to ulike standardkonfigurasjoner beregnet for effektiv strømningsbalanse: portventiler – type "D", strømningsmålere – type "R" (RT-intervall 5–50 dm3/min)

READ MORE
HORISONTALE OPPSAMLERE

HORISONTALE OPPSAMLERE

En integrert del av det geotermiske jordvarmesystemet for jordvarmepumper. Varmeveksleren er utformet med en spesifikk konfigurasjon bestående av rør fylt med glykolbaserte væsker, innkoblet i ett eller flere hydraulikksystemer med en geotermisk manifold. Varmeveksleren begraves horisontalt under frysenivået. Når den er riktig utformet og bygget, veksler den varme på en effektiv og sikker måte. Det finnes mange typer og konfigurasjoner av horisontale varmeveksler. Blant de mest populære er rett med lukket sløyfe (meander-mønster), spiralkonfigurasjon og type MS32 (flerdelt) konfigurasjon.

VERTIKALE OPPSAMLERE

VERTIKALE OPPSAMLERE

Blant de mange kravene er HDPE-materialets motstand mot langsom oppsprekking ekstremt viktig med hensyn til monteringsforholdene. I praksis er det to grunnleggende situasjoner som kan forårsake dette fenomenet: "punktbelastning" som følge av direkte kontakt mellom rørets ytre myke lag og store og harde elementer i bakken, som steiner; riper eller kutt i rørets ytre myke lag som et resultat av ukorrekt oppbevaring eller flytting av rør på byggeplassen, men også mht. skader på rør under installasjon. Geotermiske prober i borehullet kan i verste fall føre til begge disse typene skader.

SPIRALOPPSAMLER

SPIRALOPPSAMLER

Spiralvarmeveksleren er en jordvarmekonfigurasjon som bruker varmen som akkumuleres under bakken, og trekker den ut med et system av HDPE 100 RC-rør begravd under frysenivået. En spiralvarmeveksler bygges som oftest med et DN 32 mm rør for å holde de generelle størrelsene kompakte og redusere omfanget av jordarbeidene. Spiralvarmevekslerrørenes antall og diameter designes med hensyn til (blant annet) den aktuelle bygningens estimerte varmebehov, varmepumpens ytelse, stedsutviklingsplanen og jordparametere.

Den bruker naturlige energiressurser.

Den bruker naturlige energiressurser.

Det er multifunksjonell, kan varme om vinteren og kjølig om sommeren.

Det er multifunksjonell, kan varme om vinteren og kjølig om sommeren.

Setter kan tilpasses til preferansene til hver enkelt kunde.

Setter kan tilpasses til preferansene til hver enkelt kunde.

Det gjør ikke avgir skadelige gasser.

Det gjør ikke avgir skadelige gasser.

Moderne varmepumper opererer typisk roligere enn mange kjøleskap.

Moderne varmepumper opererer typisk roligere enn mange kjøleskap.

CloseWe are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.